Reklama

Niedziela Częstochowska

Na półmetku procesu synodalnego

Marian Florek

W Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie 12 marca odbyło się kolejne spotkanie dla animatorów synodalnych z parafii i wspólnot archidiecezji częstochowskiej.

Spotkanie zainaugurowała Msza św. koncelebrowana. Wśród koncelebransów był bp Andrzej Przybylski, który powitał wszystkich zebranych. Określił ich jako najbardziej aktywną, zatroskaną i odpowiedzialną cząstkę częstochowskiego Kościoła.

Natomiast w homilii główny celebrans abp Wacław Depo apelował do zebranych, za papieżem Franciszkiem, by Kościół nie stał się wspólnotą muzealną „bez nadziei na odnowienie ludu Bożego”. Następnie powołał się na teksty biblijne, które mówią o wartości każdego człowieka w oczach Stworzyciela. Tę prawdę odnajdujemy w ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu, który uczynił to z miłości do człowieka. Homileta podkreślił, że był to akt bezwarunkowej miłości, czekającej jednak na odpowiedź.

– Imperatyw miłości Bóg wpisał w naszą ludzką naturę – kontynuował abp Depo i wskazał na pierwszeństwo miłosnej relacji do Boga jako fundamentu, by móc prawdziwie kochać nie tylko bliźniego, ale i nieprzyjaciela. W dalszej części nawiązał do listu abp. Stanisława Gądeckiego, skierowanego do episkopatu Niemiec w sprawie niemieckiej drogi synodalnej, w którym przewodniczący KEP przestrzega przed szukaniem pełni prawdy poza Ewangelią, przed nieustannym konfrontowaniem nauczania Jezusa z dorobkiem współczesnej psychologii czy socjologii.

– Uleganie naciskom świata i dominującej kultury często prowadzi do moralnego i duchowego zepsucia – zaznaczył metropolita częstochowski. Potem użył argumentów wypływających z Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium”, która nie jest analizą socjologiczną Kościoła, ale rozważaniem jego istoty z perspektywy Bożego Objawienia, „które w Chrystusie, Odkupicielu człowieka i świata znalazła swoje ostateczne spełnienie. Kościół Chrystusowy jest bowiem w istocie Tajemnicą, rzeczywistością zbawienia”. 

Zobacz zdjęcia: Na półmetku procesu synodalnego

– Kardynał Robert Sarah mówił, że aby rozmawiać o Bogu, musimy najpierw rozmawiać z Bogiem, który mieszka w głębinach naszego serca – zakończył abp Depo.

Reklama

Druga część spotkania przeniosła się z kościoła seminaryjnego do auli im. Jana Pawła II, gdzie zebrani byli świadkami praktycznej drogi synodalnej, która wyraża się również, a może przede wszystkim, w okazywaniu chrześcijańskiego miłosierdzia. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przedstawiła obraz pomocy i potrzeb na rzecz wojennych uchodźców z Ukrainy. Na końcu prezentacji mocno wybrzmiała prośba o pomoc wolontariacką.

Następnie głos zabrał bp Andrzej Przybylski, koordynator diecezjalnego zespołu synodalnego. Dokonał sprawozdania i podsumowania dotychczasowych prac. Zaapelował, by tam, gdzie to możliwe, dokonywać syntezy, czyli pewnych podsumowań i wprowadzać je w parafialne życie. Poinformował, że dotychczas diecezjalny zespół synodalny spotkał się 11 razy. Mówił o spotkaniach synodalnych dla księży, tzw. rejonówkach duszpasterskich, o spotkaniach synodalnych księży w każdym dekanacie, gdzie omawiane są relacje wzajemne duchownych oraz duchownych do świeckich i odwrotnie. Wskazał na podejmowane tematy związane z wizją duszpasterską w czasach obecnych. Podziękował mediom katolickim za towarzyszenie synodowi.

Z fragmentarycznych danych ankietowych wynika, że respondentów poniżej 20 lat jest 15%, w wieku 21-30 lat - 12%, w wieku 31-50 lat - 46%, w wieku 51-60 lat - 14%, a powyżej 60. roku życia - 11%.

11% respondentów ma wykształcenie podstawowe, 30% - średnie, a 57% - wyższe. 

Ankiety w 32% wypełnili mieszkańcy wsi. Pozostali to mieszkańcy większych lub mniejszych miejscowości.

41% respondentów określiło się jako głęboko wierzący, 54% jako wierzący, a 5% jako raczej wierzący. 

Kolejnym punktem spotkania były świadectwa animatorów synodalnych. Barbara Matczak z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Częstochowie mówiła o docenieniu przez papieża Franciszka wspólnoty świeckich Kościoła, o tym, że współodpowiedzialność za Kościół jest nobilitująca. Aleksandra Karoń ze wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji na Błesznie podkreślała rolę wspólnoty jako miejsca realizacji samego siebie.

Reklama

Małgorzata Wilk z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żarkach-Letnisku opowiedziała o obawach księdza proboszcza co do ankiety i całego procesu synodalnego i o miłym rozczarowaniu, kiedy okazało się, że proces synodalny i same ankiety służą dobru parafii, a nie są jakimś sądem nad duszpasterzami i parafią.

Głos następnie zabrali Stefania z parafii św. Marcina w Kłobucku i Grzegorz z parafii św. Erazma w Sulmierzycach.Ten ostatni wskazał na pewna metodę dotarcia z Dobrą Nowiną do ludzi w momentach odpowiednich. Trzeba po prostu umieć zauważyć tę chwilę, w której słowo Boże może zostać posiane, by Duch Święty mógł dalej działać.

Przedostatnim warsztatowym punktem spotkania było wystąpienie ks. Andrzeja Kuliberdy, który wprowadził zebranych w misyjny obszar procesu synodalnego.

Następnie zebranych podzielono na 8 grup, które pod kierunkiem osób z zespołu koordynującego prace synodalne przeprowadziły dyskusje i rozmowy.

2022-03-12 21:07

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Proces trwa

Synod to wspólna droga Kościoła – mówi ks. Andrzej Kuliberda

Michał Janik/Niedziela TV

Synod to wspólna droga Kościoła – mówi ks. Andrzej Kuliberda

Animatorzy procesu synodalnego przekazują proboszczom i swoim wspólnotom treści obrad pierwszego spotkania synodalnego parafialnych rad duszpasterskich i wspólnot.

Więcej ...

Październik - nowy (różańcowy) początek!

2022-09-30 09:18

Foto: CANVA

Październik to nie tylko początek (często niechcianej i mało lubianej) jesieni. To przede wszystkim miesiąc, który może stać się dla nas prawdziwie nowym początkiem. Matka Boża tak często prosi nas: „Odmawiajcie Różaniec”… Październik to doskonały czas na to, aby tę prośbę potraktować naprawdę na serio.

Więcej ...

Watykan: Papież powołał Polkę do Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich

2022-09-30 12:36

Włodzimierz Rędzioch

Ewa Kusz, wicedyrektor Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie 30 września została powołana przez papieża Franciszka jako członkini Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich na pięcioletnią kadencję.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Komunikat w sprawie Wyższego Seminarium Duchownego w...

Kościół

Komunikat w sprawie Wyższego Seminarium Duchownego w...

Biskup Piotrowski zapowiedział diakonat stały w swojej...

Kościół

Biskup Piotrowski zapowiedział diakonat stały w swojej...

Warszawa: ostatnie pożegnanie Franciszka Pieczki

Wiadomości

Warszawa: ostatnie pożegnanie Franciszka Pieczki

„Nie mieszajcie mnie do tego uzdrowienia! To nie ja, to...

Wiara

„Nie mieszajcie mnie do tego uzdrowienia! To nie ja, to...

Bóg jest miłosierny i przebacza. Co zatem oznacza kara...

Wiara

Bóg jest miłosierny i przebacza. Co zatem oznacza kara...

Spacer po genealogii. Rodzina Ojca Pio

Święci i błogosławieni

Spacer po genealogii. Rodzina Ojca Pio

Wszędzie działa Bóg, tylko trzeba umieć Go zauważyć....

Wiara

Wszędzie działa Bóg, tylko trzeba umieć Go zauważyć....

Benedykt XVI o belgijskiej mistyczce Julii Verhaeghe

Benedykt XVI o belgijskiej mistyczce Julii Verhaeghe

Czy religia jest do zbawienia koniecznie potrzebna?

Wiara

Czy religia jest do zbawienia koniecznie potrzebna?